, Kaedah Inkuiri, Carles Pen, Carles Pen

Kaedah Inkuiri

0 views

Matlamat dalam pendekatan ini adalah mengembangkan kemahiran dan disiplin intelek yang perlu untuk membangkitkan soalan dan mencari jawapan yang berpunca daripada rasa ingin tahu mereka. Kajian ini mendapati beberapa faktor menjadi penghalang dalam penggunaan kaedah inkuiri penemuan seperti kekangan masa kekurangan kemudahan bahan bantu mengajar dan sikap pelajar.

, Kaedah Inkuiri, Carles Pen, Carles Pen Image Result For Esei Penulisan Refleksi Set Induksi Education

Mari kita bahas lebih lanjut mengenai model pembelajaran aktif inkuiri.

, Kaedah Inkuiri, Carles Pen, Carles Pen

Kaedah inkuiri. Bahagian pembangunan kurikulum kementerian pendidikan malaysia panduan pengajaran dan pembelajaran berasaskan inkuiri cetakan terhad. Namun begitu kaedah ini juga boleh digunakan untuk pengajaran mata pelajaran pendidikan islam. Melalui proses inkuiri dalam mata pelajaran sains murid sering dipaksakan untuk menerima skema jawapan yang sedia ada pada guru melalui eksperimen yang dilakukan oleh guru berkenaan atau berdasarkan fakta dalam buku teks.

Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Kelebihan model pembelajaran inkuiri adapun kelebihan kelebihan model pembelajaran inkuri adalah. Terjadi peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran oleh siswa karena pengetahuan atau informasi yang mereka peroleh berdasarkan pengalaman belajar mereka yang otentik ketika mereka siswa menemukan sendiri jawaban akan pertanyaan pertanyaan yang juga mereka ajukan.

Sesuatu pengajaran secara inkuiri dimulakan dengan menyediakan satu situasi yang membingungkan. Bezanya dengan zaman dewey dahulu ialah kaedah ini pada masa kini adalah lebih berstruktur setelah berlaku proses penambahbaikan yang dilakukan oleh pakar pakar pendidikan. Pengertian model pembelajaran inkuiri pembelajaran inkuiri biasa disebut dengan model pembelajaran penemuan.

Pendekatan inkuiri membolehkan murid menggunakan keperluan ingin tahu mereka untuk meneroka sesuatu bidang ilmu. Buku panduan pembelajaran berasaskan inkuiri 1. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan.

Inkuiri berasal dari kata to inquire yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan pertanyaan mencari informasi dan melakukan penyelidikan pembelajaran inkuiri ini bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan kecakapan intelektual kecakapan berpikir terkait dengan proses proses berpikir reflektif. Pembelajaran inkuiri membuat siswa untuk bisa mencari dan menyelidiki suatu masalah dengan cara yang sistematis kritis logis dan di analisis dengan baik. Teknik inkuiri bukan merupakan satu teknik baru yang dikenali dalam abad 21 ini.

Para pendidik sejarah kurang yakin dalam melaksanakan kaedah inkuiri kerana kurang mahir dalam teknik penyoalan berasaskan inkuiri. Pelajar berinteraksi dengan persekitaran membuat peninjauan memanipulasi objek menangani persoalan dan kontroversi atau melakukan sesuati ujikaji. Ia merupakan satu teknik atau mungkin juga kaedah yang telah lama diguna pakai.

Galileo 2004 2 inkuiri adalah satu kaedah pembelajaran yang melibatkan pertanyaan mencari jawapan melalui pemerhatian pengukuran hipotesis mengumpul data.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *